Vzdělávání v IGIS s.r.o.

Další profesní vzdělávání zaměstnanců a jejich neustálý rozvoj je jedním z důležitých faktorů pro zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců i společnosti na trhu a je podmínkou pro udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Pro absolventy a seniorní zaměstnance platí tato skutečnost dvojnásob.

Projektem chceme položit základy k vytvoření vzdělávacího systému firmy se specifiky pro skupiny ohrožených zaměstnanců tak, aby byl v souladu s jejich individuálními potřebami, se strategií společnosti, vývojem trhu i s vysokými nároky kladenými na odborníky v oblasti zeměměřičství a inženýrských prací ve stavebnictví.

V IGISu dáváme šanci všem.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-engeneer-designer-image16663189